+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

TLab lanserar nu nästa generation av det mycket uppskattade integrerade säkerhetssystemet Sentrion.

Sentrion S4 har, precis som sin föregångare Sentrion S3, godkänts för larmklass 3/4 och miljöklass II. Sentrion S4, vilken är helt kompatibel med föregångaren S3, kommer successivt att ersätta S3 vid nyförsäljning och servicearbete.

Sentrion är ett modulärt inbrottslarm- och passerkontroll-system, där centralenheten kompletteras med underenheter och manöverpaneler för önskad kapacitet. Sentrion kan anslutas till ett överordnat managementsystem, Pacom Unison, eller fungera självständigt och då hanteras via det inbyggda webbgränssnittet. I samband med lanseringen av den nya generationen Sentrion lanseras även många nya funktioner i manöverpanelen och en mängd olika underenheter.

“Med Sentrion S4 har vi sett till att fortsatt behålla vårt teknikförsprång och befästa vår ställning som en av de marknadsledande integrerade inbrotts- och passerkontroll-systemen” säger Lowe Frykman, CTO på TLab West.