Utbildningar

Utbildningar

För att våra kunder ska få ut det mesta möjliga av sin investering och för att totalkostnaden ska bli så låg som möjligt erbjuder TLab West professionell utbildning för alla våra produkter. Vi har lång erfarenhet, våra utbildningar håller mycket hög kvalitet och har gott renommé hos våra kunder.

Alla personalkategorier kan få utbildning av oss, såväl slutanvändare som tekniker och marknadspersonal.