Speciella projekt

Speciella projekt

Lång erfarenhet och hög kompetens inom utveckling av avancerade säkerhetssystem gör oss till en efterfrågad samarbetspartner när det gäller att skapa skräddarsydda lösningar.

Privatbostäder med extra höga säkerhetskrav, kommersiella- eller myndighetsinstallationer med högt ställda säkerhetskrav eller större privatägda båtar – ”superyachts” – är bara några exempel.

TLab West har levererat säkerhetssystemet Sentrion® till ubåtar.