Systemet för effektivare passeradministration och högre säkerhet

Med Origo har vi i nära samarbete med våra kunder och partners tagit fram ett överordnat system som effektivt administrerar och övervakar stora säkerhetsinstallationer.

SÄKERHETSSYSTEMETS MITTPUNKT

Systemet samlar företagets säkerhetsinformation och är ett öppet system. Det har ett webbaserat, decentraliserat arbetssätt som ger alla användare och ansvariga full översikt och kontroll. Varje kategori av användare har tillgång till information som är relevant för honom eller henne.

Bygger på en kompromisslös automatisering

Systemet kan flexibelt anpassas till företagets arbetsrutiner. Detta ger en enorm kostnadsbesparing och minskar samtidigt risken för manuella fel.

Origo har ett öppet gränssnitt

Det är möjligt att ansluta majoriteten av alla system på marknaden till Origo. Dessutom kan säkerhetssystemet integreras med företagets övriga IT-struktur. De olika systemen verkar tillsammans och uppdaterar varandra.

DETTA ÄR ORIGO

Passeradministration
Ett nytt sätt att arbeta med passeradministration. Origo ser till att all informationen i alla system är aktuell och hålls uppdaterad.
Kostnadsefektivitet
Enkla webbaserade ansökningar som skickas till ansvariga och beslutsfattare minskar tids- och resursåtgång väsentligt.
Säkerhet
Information och beslut lyfts ut till närmast verksamhetsansvariga. Ett delegerat sätt att arbeta som ger en betydligt högre säkerhet.
Användarvänlighet
Origos användargränssnitt presenterar information på ett klart och tydligt sätt och användaren handleds steg för steg i sina arbetsuppgifter.
Flexibilitet
Den unika processmotorn hanterar kompromisslöst olika verksamheters krav och behov. Detta gäller alla arbetsrutiner såväl manuella som automatiska.
Öppet system
Den öppna arkitekturen medför att man kan ansluta kundens befintliga system.