Projekt

Säkerhet för både stora och små

Många typer av företag i olika branscher har valt säkerhetssystem som är utvecklade av TLab West. Det här är några exempel:

 • Kunder med de allra högsta säkerhetskraven
 • Flygplatser
 • Sjukhus
 • Värdedepåer
 • Kommersiella banker
 • Statsbanker
 • Ubåtar
 • Polisstationer
 • Universitet
 • Högskolor
 • Kommuner
 • Telekombolag
 • Kärnkraftverk
 • Läkemedelsindustri
 • Fordonsindustri
 • Detaljhandeln
 • Förpackningsindustri
 • Raffinaderier
 • Energibolag
 • Petrokemisk industri
 • Varvsindustri
 • Skogsbolag
 • Stålindustri

Flera stora flygplatser använder säkerhetssystem som bygger på teknik från TLab West.