Säkerhetslösning i högsta larmklass

 

Sentrion®  erbjuder en helintegrerad larm- och passerlösning för anläggningar med krav på hög säkerhet.

Sentrion® är TLab Wests modernaste och mest avancerade säkerhetsplattform som är speciellt framtagen för miljöer med högt ställda säkerhetskrav med sammanhängande larmhantering och passeradministration. Säkerhetslösningen, som är godkänd upp till högsta larmklass, byggs kring en integrerad centralenhet som kan utökas med tillbehör för ökad kapacitet och kostnadseffektiv uppbyggnad av systemet.

Tillsammans med den överordnade säkerhetsplattformen PACOM Unison® ger Sentrion® möjlighet att bygga anläggningar bestående av tusentals dörrar och larmområden.

Målgrupp

  • Högsäkerhetsanläggningar
  • Myndigheter
  • Flygplatser
  • Sjukhus
  • Universitet och högskolor
  • Industri
  • Kommersiella byggnader
  • Shoppingcentrum

För mer information om Sentrion, vänligen kontakta vår återförsäljare Pacom

Sentrion® erbjuder marknadens modernaste säkerhetslösning i högsta larmklass