Produkter

TLab West erbjuder ett flertal moderna produkter inom teknisk säkerhet

TLab West erbjuder ett flertal moderna produkter inom avancerad teknisk säkerhet. Produktsortimentet sträcker sig över hela säkerhetssegmentet och innefattar bland annat funktioner för tillträdeskontroll, inbrottslarm och videoövervakning. På den långa listan över uppdragsgivare finns bland annat företag och organisationer med det allra högsta kravet på säkerhetsinstallationen så som polisen, banker, kärnkraftsindustrin, sjukvården samt flera av de största produktionsindustrierna.

Många av Skandinaviens främsta högsäkerhetsobjekt skyddas med teknik utvecklad av TLab West.