CISS (Compact Integrated Security System)

CISS är en webbaserad säkerhetsövervakare ”in a box” med kompletta övervaknings-, kamera- och tillträdesfunktioner. Med CISS:s logiska struktur och pedagogiska användargränssnitt erbjuds enkelhet i alla led. Systemet stödjer mycket kraftfulla funktioner som man vanligtvis endast hittar i större Enterprise-system.

Målgrupp

CISS lämpar sig väl för många olika typer av objekt som:
  • Små till medelstora kontor
  • Offentliga lokaler
  • Flerbostadshus
  • Butiker
  • Mindre industri

För mer information om CISS, vänligen kontakta vår marknadsavdelning. Se under Kontakt.

CISS är den nya generationens säkerhetssystem för tillträdesskydd