+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

Som en del i TLab Wests och Pacoms strategiska samarbete kommer företagen att tillsammans ställa ut sina produkter på Skydd och Säkerhet Syd 2016 i Malmö.

Pacom kommer bl.a. demonstrera Unison, den öppna, integrerade säkerhetsplattform som tillsammans med Sentrion, från TLab West, gör stor framgång på den nordiska marknaden.

Sentrion är ett av marknadens mest kraftfulla inbrotts- och passersystem och vill du veta mer om varför Sentrion och Unison tillsammans är så framgångsrika är du välkommen till vår monter D2 den 10-11 februari