+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

Då Höganäs har en omfattande omsättning på entreprenörer är det viktigt att registrering går snabbt och effektivt. Samtidigt är man mån om att fortsatt upprätthålla en hög säkerhetsnivå och kontroll. Med Origos direktkoppling mot SSG registreras entreprenörer automatiskt när de har genomgått de säkerhetsutbildningar som krävs för att få arbeta på Höganäs områden. Personuppgifter, passerkortsnummer och fotografi hämtas från SSG:s databas. Ansvarig handläggare på Höganäs behöver bara godkänna ärendet för att entreprenören med sitt SSG-kort ska få tillträde till de områden på Höganäs fabriker som entreprenören behöver. Med denna funktion elimineras handläggningstiden för passerkort på plats och entreprenörens tid kan utnyttjas maximalt

I och med utökningen har man nu, förutom anläggningen i Höganäs, även anslutit Halmstad. Anläggningarna i Höganäs och Halmstad har olika utbildningskrav och entreprenörer ges bara tillträde till de områden där de har godkänd aktuell utbildning.

“Origo-SSG är nog en av våra mest uppskattade Origo-moduler då den direkt, på ett enkelt sätt, ger stora kostnadsbesparingar för våra kunder”, säger Chuong Vo, produktansvarig för Origo.