+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

På Sectech 2015 den 24-25:e Mars kommer Origo för första gången att visas för den norska marknaden. Origo är ett överordnat system som tillhandahåller effektiv administration av passerkontrollsystem. Origo stödjer ett delegerat arbetssätt där varje ansvarig person får full kontroll över sin behörighetsadministration. Systemet är helt webbaserat och hanteras via ett intuitivt användargränssnitt. Med Origo kan man uppnå stora kostnadsbesparingar såväl som väsentligt höjd säkerhet.