+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

Motorlås 6000, från Safetron, kan nu anslutas utan styrenhet via OSDP-kommunikation mot Sentrion.

Motorlåset ansluts fysiskt via RS485 till Sentrions dörrkontroll-enhet DSS-Door och nyttjar alltså samma slinga som de anslutna kortläsarna använder. Därefter konfigureras och accepteras motorlåset som enhet via Sentrions webinterface alternativt dess överordnade serverbaserade mjukvara Pacom Unison. Vid detta moment utbytes krypteringsnycklar mellan lås och Sentrion. När detta sker initieras och godkänns installationen vilket skapar en helt säkrad och krypterad anslutning från Sentrion ända ut till låset.

Funktioner såsom dörrstatus, regelstatus och aktiveringar sker via OSDP-linjen och behöver inte hanteras via reläslutningar. Det finns även över 25 olika händelser som motorlåset kan signalera till Sentrion och i förlängningen det överordnande serverbaserade passersystemet Pacom Unison. Exempel på händelser är olika typer av felkoder, temperaturangivelser, installationsdatum men också en egen logik för servicebehov.

Tack vare den inbyggda servicelogiken kan motorlåset signalera till passersystemet att servicebehov föreligger, vilket säkerställs genom cykelantal. Med hjälp av denna information kan serviceavtal skräddarsys mot slutkund, men framför allt kan livslängden på produkten förlängas eftersom man förebygger onödigt slitage.