+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

TLab West har nu driftsatt Origo på SSAB i Luleå. Med Origo förenklas registrering av tillträde för entreprenörer och annan personal väsentligt. Med Origo uppnår SSAB stora kostnads-besparingar samt en väsentligt högre säkerhet och kontroll. Härnäst är ambitionen att utöka Origo och integrera SSAB:s övriga anläggningar.

Anläggningen i Luleå fungerar som en industripark där, förutom SSAB, ett flertal fristående företag verkar. Alla företag på området tar emot entreprenörer och servicepersonal och det är ett krav att dessa skall ha genomfört SSAB:s kravställda SSG-säkerhetsutbildningar för att få tillträde till anläggningen. Industriparken har ett omfattande flöde av extern personal vilket orsakar en komplex hantering av tillträdeskort och rättigheter.

Med Origo kan besöksmottagare på de olika företagen själva registrera sina egna entreprenörer. Registreringen är mycket enkel och effektiv och har en hög automationsgrad. Entreprenörerna ges även möjlighet att själva registrera sig på SSAB:s hemsida. Externa ansökningar hämtas då av Origo och skickas automatiskt till aktuell besöksmottagare. Detta gör hanteringen ytterligare effektivare.

Med Origos automation säkerställs att alla SSAB:s utbildningskrav är uppfyllda samt att giltighetstider inte överskrids. Tack vare Origo får besöksmottagarna en lättillgänglig översikt över den personal som de ansvarar för och besöksmottagarna har i Origo möjlighet att själva förlänga, avsluta eller ansöka om utökat tillträde för sin personal.

Sammantaget ger Origo en bättre kontroll på entreprenörer, högre säkerhet och en i slutändan betydande kostnadsbesparing. ”Vi ser stora fördelar med Origos decentraliserade arbetssätt och höga automationsgrad” säger Robert Ridefors, bevakningsledare på SSAB. ”En registrering som tidigare kunde ta upp till tre dagar kan nu slutföras inom 20 minuter” fortsätter Robert.

Origo kan användas i många olika typer av verksamheter. Tekniska industrier, med höga krav på både det som kallas Security och Safety, är ett av våra fokusområden. Där kan vi med våra många referenser påvisa stora effektivitetsförbättringar och en väsentligt höjd säkerhet och kontroll” säger Jan Karlsson, kundansvarig på TLab West.

SSAB är en ledande global producent av avancerade stålprodukter. I Sverige har SSAB verksamhet på tre orter, Luleå, Borlänge och Oxelösund. SSAB har på många sätt gått före i arbetet för ett hållbart näringsliv. SSAB:s plan är bland annat att kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och vara ett helt fossilfritt företag senast 2045.

SSG (Standard Solutions Group) erbjuder standardiserade tjänster för svensk industri, som utbildning, tekniska standarder och verktyg för logistik, underhåll och säkerhet. SSG ägs av Sveriges största skogsindustrier och står bland annat bakom SSG Entre, en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin