+46 (0)31-830080 info@tlabwest.se

Den 7 april 2021 träffades ett avtal som innebär att TLAB West-koncernen tar över som ägare av Linjator AB.

Linjator, grundat 1988, har under många år varit en välrenommerad aktör inom kopplingsmaterial och kapslingar för installationsbranschen i hela Norden. Linjator har ett tydligt fokus på säkerhets- och teleinstallationer och har i sin portfölj ett flertal lösningar som genom åren har blivit de facto standard inom anläggningskonstruktion. Tillverkning sker i egna lokaler i Visby tillsammans med olika partners i framför allt Sverige.

Sedan mer än 20 år har TLab West varit ett av Nordens ledande företag inom utveckling och tillverkning av produkter för elektronisk högsäkerhet. Affärsverksamheten sträcker sig hela vägen från konstruktion och tillverkning av elektronik till stora mjukvarubaserade, integrerade säkerhetssystem. TLab West:s säkerhetsprodukter finns installerade och används på de största och mest prestigefulla anläggningarna i Norden.

TLAB West:s och Linjators produkter används ofta tillsammans och bolagen har under många år haft ett nära samarbete för att driva utvecklingen mot standardiserade formfaktorer och lösningar.

”Linjator kommer att fortsätta att verka som ett eget bolag men kommer samtidigt att bidra till hela TLab West-koncernens tillväxt 2021 och framåt. Bolagen kompletterar varandra optimalt och med Linjator säkerställer TLab West hela kedjan från överordnat managementsystem och centralutrustning till inkopplingsutrustning. Med en samordnad produktion ser vi dessutom stora synergivinster” säger JP Gardshol, styrelseordförande i TLab Group.

Linjators kunder kommer inte att uppleva något avbrott i sina leveranser, då verksamheten fortsätter som vanligt i Visby under samma företagsnamn. Tidigare ägare kommer dessutom att fortsätta att arbeta i bolaget under en längre övergångsperiod och på så vis säkerställa att övergången, till att Linjator blir ett bolag i TLab West-koncernen, blir så smidig som möjligt

”Kombinationen TLab West och Linjator känns fantastiskt spännande. Linjator har ett väl utbrett produktsortiment och detta i kombination med TLab West:s innovationskraft skapar förutsättningar för många nya och spännande tekniklösningar” säger Lowe Frykman, CTO på TLab West.

”Vi är mycket glada för att TLab West tar över och fortsätter den resa som påbörjade för mer än 30 år sedan. För oss har det varit viktigt att hitta en köpare med kapacitet och förmåga att fortsätta driva Linjators positiva utveckling. Med TLab West som ägare så känner jag mig trygg med att våra kunder skall känna fortsatt förtroende för Linjators produkter och leveranser.” säger Staffan Örevik, VD på Linjator.