ÅVC management

ÅVC management

ÅVC management är systemet som skapar tillgänglighet, lönsamhet och kontroll på verksamheten kring kommunens återvinningscentraler.

Registrering – Inpasseringskontroll

Systemet medför avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med ett system som bygger på traditionell inpasseringskontroll. I ÅVC management registrerar kommuninnevånarna sig själva och får med sitt körkort eller id-kort tillsammans med en personlig PIN-kod tillträde till kommunens återvinningscentraler.

Fakturering – Statistik

I systemet finns funktioner för fakturering och statistik. Detta medför möjlighet att t.ex. debitera företag enligt olika tariffer samt planera bemanning och öppettider.

Eksjö Energi har valt att investera i ÅVC management.